IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

Isovanhemmuudesta

Sivu1/1
Viola Heistonen
Lähettäjä: "Viola Heistonen" <vheistonen@gmail.com>
Vastaanottaja: <hs.mielipide@hs.fi>
Lähetetty: 3. heinäkuuta 2009 23:05
Aihe: Isovanemmuudesta
Isovanhemmuudesta
Niin kuin HS-n pääkirjoituksessa kerrotaan, että viime vuosina seurakunnat ovat ottaneet
huomaansa useita maahanmuuttajaperheitä, joiden vanhuksille ei ole myönnetty oleskelulupaa ja
määrätty käännytettäväksi maasta, mutta erityisesti ilahduttaa lukea, että entisen seurakuntani
Vantaankosklen kirkkoherra Jaakko Simojoki on ilmoittanut ottanensa kirkon suojiin
egyptilaisen isoäidin.
Maahanmuuttaja isoäidinä olen huomannut, ettei suomalainen yhteiskunta arvosta isoäitejä ja
isovanhempia eikä ymmärrä eri kulttuureista tulleiden ihmisten sukulaissuhteiden tärkeyttä.
Kaikissa afrikalaisissa, etelä-eurooppalaisissa ja venäläisessä kulttuurissa isovanhemmat
kuuluvat perheeseen, erityisesti isoäidit ovat arvostettuja ja kunnioitettuja perheen vanhimpina ja
perheen alkuäitinä Useissa perinteisissä kulttuureissa isovanhemmilla on suora ja selkeä rooli
lasten hoidossa ja kasvatuksessa ja isoäidit ovat olleet merkittäviä vaikuttajiä siinä.
Isovanhemmuus merkitsee isoäideille suvun jatkumista, elämän tarkoitusta ja oma identiteettia.
Kuka jos ei isoäiti/isovanhemmat ole sukulaistarinoiden ja perinteiden välittäjä, hellyyden,
neuvon ja avun antajia lapsenlapsilleen..Myös he ovat roolimalleja isovanhemmuudesta ja
ikääntymisestä. Isoäidin ja lastenlapsen suhde on ainutlaatuinen molemmille ja se luo perustan
isovanhemmuuden merkitykselle.
Isovanhempia arvioidaan olevan täällä hetkellä Suomessa noin 800 000 -900 000.
Isovanhemmuus ei ole muuttunut, vain tavat ja ajan henki ovat muuttuneet. Perustarpeet ovat
säilyviä myös muuttuvassa maailmassa-, sanoo Isovanhemmat r:n pj. Pekka Leinonen netti
sivulla.
Entinen Vantaankosken srk.jäsen
maahanmuuttaja isoäiti
Viola Heistonen.
Imatra
-
"
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-10-12-54-51-01.pdf


Comments