IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

KÄVELYKLUBI

KÄVELYKLUBI

Mitäs jos perustettaisiin

Kävelyklubi?

Lähes kaksi miljoonaa suomalaista aikuista
harrastaa kävelyä ja se onkin selvästi suosituin laji
Suomessa - suosio piilee sen yksinkertaisuudessa.

Liikkeelle lähtö on helppoa, useimmille riittää
kotiovesta ulos astuminen. Kävellen voi kohentaa

terveyttä ja kuntoa sekä pitää yllä sosiaalisia
suhteitakin.
Käpylässä viime marraskuussa pidetyllä kävelykoulutuskurssilla perehdyttlin mm. kävelyliikunnan ohjaukseen ja toiminnan ideointiin, tunistuttiin askelmittarin
käyttöön ja kävelykokoukseen. Sen tarkoitus oli innostaa kurssin käyneitä perustamaan oma kävelyklubi eläkeläis-, ystävä- tai työkaveripiiristä.
Kurssi oli osa Suomen Ladun, Suomen Sydänliiton ja
UKK-instituutin yhteistyössä toteuttamaa, valtakunnallistLkävelyoh-elmaa.
Piotti urssille osalEstui mm. EKL:n Vipuset ry:n jäseniä. Kii
Tiurssilaiset lähdössä sauvakävelylenkille
Suomen Sydänliiton vetäjän PiqO Evingin kanssa.
UW

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Lähde: www.kavelyfi

2012-06-01-15-41-28-02.pdf


Comments