IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

Kuka päättää onko elänä elämisen arvosta

Ku a päättää onko elänä elämisen arvosta
viikkolehdessä 15.2. Vesa
Piiyhtäri pohti sutuiics.icw
ihmisoikeuskysymyksenä ja
kritisoi eutanasiamyönteisen
ilmapiirin muokkausta.
Inhimillinen tekijä ohjelmassa
13.2. keskusteltiin
vaikeavammaisten lasten
DNR-elvytyskieltopäätöksistä.
Ohjelmassa esiintyi
pienen Eemeli-pojan äiti,
joka ryhdikkäästi puolusti
lapsensa oikeutta taistella
elämästään ja saada tarvitsemaansa
hoitoa. Elvytyphicltupiikitöksia
1 ääkkir i
puolustelevat hyvän tekemisellä
ja pahan välttämisellä.
Useimmiten vaikeavammaisen
lapsen tehohoidon
kieltäminen johtaa lapsen
kuolemaan, eli on passiivista
eutanasiaa.
Mielestäni on aika vaarallista
keskustella, onko
vaikeavammaisen lapsen
elämä elämisenarvoista. Yhteiskunta,
jossa ryhdytään
määrittelemään, kenen eläma
on elannsenarvolsLa, alkaa
eettisesti ja moraalisesti
rapautua. Vaikeavammaisten
lasten elvytyskieltopäätökset
ja sikiöseulonnat kyseenalaistavat
ihmisarvoa.
Nämä ovat uhkaavia
merkkejä yleisen mielipiteen
muokkaarniseksi hoitopriorisoineille
myönteiseksi.
Tänään keskustellaan vammaisen
lapsen oikeudesta
syntyä, elää ja saada tarvitsemaansa
hoitoa. Ehkä
huomenna jo keskustellaan
vanhusten oikeudesta elää?
Ratkaiseeko raha, kuka
saa tulevaisuudessa hoitoa
ja oikeudeh elää?
Viola Heistonen
yliopiston opettaja
vammaisen lähiomaisen edunvalvoja,
eduskuntavaaliehdokas,
Uusimaä

2012-07-10-20-07-33-01.pdf


Comments