IHMISOIKEUDET‎ > ‎Ikäihmiset‎ > ‎

Vanhuksille ja vammaisille kyytiä vai kunnioitusta

Vanhuksille ja vammaisille
kyytiä vai kunnioitusta

V'
sime päivien-uutiset ovat hätkähdyttäneet:
Vammaisia on kuollut laitoksissa
vahingon, tapon tai mahdolliesti
jopa murhan uhreina. Vanhuksille
puolestaan tarvittaisiin
turvakoteja heihin kohdistuvan
väkivallan takia. Ja
radiouutiset kertoi vanhusasiantuntijan
näkemyksestä,
jonka mukaan armokuolemat
lisääntyisivät pakon
sanelemina, koska jatkossa
meillä ei ole edellytyksiä
hoitaa vanhuksiamme.
Kierre tuntuu pelottavalta.
Julkisvallan niukkenevat
talousraamit toisaal,, ,
la ja koko ajan vaikeutuva
työvoimapula toisaalla ovat
johtamassa tilanteeseen, jossa hyvinvoivan
Suomen heikoimmat - hoitoa tarvitsevat
vanhukset ja vammaiset - ovat ajautumassa
heitteille.
Ennuste armokuolemien lisääntymisestä
hoitoresurssien vähäisyyden takia on kammottava
näkymä. Sehän tarkoittaa, että sairas
ihminen alkaa toivoa kuolemaa, koska
hoidon puutteen takia ei saa helpotusta
sairauteensa. Kyynisimmillään tilanne voisi
johtaa siihen, että niukkenevista verorahoista
vastaavat laskevat hoidon vähentämisen ja
siitä seuraavien armokuolemien lisääntymisen
olevan tehokkain tapa tasapainottaa julkivallan
taloutta.

Edellä kerrotuilla asioilla on helPpo kauhistella.
Mutta johtaako kauhistelu mihinkään?
Vanhusten määrä kasvaa, eikä kasvua
pystytä taittamaan minkään valtakunnan
päätöksillä. Hoito-ongelmat
kasvavat samassa mitassa. Ja
vanhusmäärän kasvu merkitsee
työvoimaan kuluvan
ihmismäärän suhteellista
alenemista. Tässä kierteessä
työvoimapula on väistämättä
edessä.
Filippiiniläisten hoitajien
tuominen Suomeen on pitkästä
aikaa yksi myönteinen
konkreettinen toimi
korlaamis,ekoi,,,i/Miten
pitkälle tällä tien voidaan
'edetä, on vielä'arVoitug. Joka
tapauksessa kasvavan vanhusjoukon kunniallinen
hoitaminen edellyttää hoitohenkilöstön
lisäämistä. Se taas edellyttää hoitoon
sijoitetun julkisvallan rahoitusosuuden kasvattamista.
Kyse on myös arvottamisesta. Kun kaikille
ei riitä jaettavaa, on kyettävä selkeästi päättämään
mihin panostetaan. Ihmisyyden kunnioittamisen,
eli tässä tapauksessa hoitoon
satsaamisen, on oltava tämän listan kärjessä.
Karmeinta on, jos Suomessa ei herätä vanhusten
ja vammaisten hoito-ongelmiin ennen
kuin edellä kuvatut kuolemantapaukset
yleistyvät


Karmeinta on, jos
Suomessa ei herätä
vanhusten ja vammaisten
hoito-ongelmiin ennen
kuin edellä kuvatut
kuolemantapaukset
yleistyvät.

2012-07-10-13-15-09-01.pdf


Comments