IMATRA‎ > ‎

KAUPUNGINVALTUUSTO 2012

  76   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  77   Pöytäkirjan tarkastajat
  78   Ilmoitusasiat
  79   Laura Blomqvistin eroaminen kunnallisesta luottamustehtävästä
  80   Petri Uosukaisen eroaminen kunnallisista luottamustehtävistä
  81   Ilpo Ilveksen ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
  82 Asemakaavan muutos 1037 kaupunginosassa 38, Saimaanranta
  83 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1040 kaupunginosassa 38, Saimaanranta
  84 Etelä-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen tarkistaminen
  85 Jääsken Jätevesiosuuskunnalle myönnetyn takauksen jatkaminen
  86   Valtuustoaloite senioripassin käyttöönottamisesta Imatralla
  87   Valtuutettujen Anne Nissisen ja Tarja Äikään valtuustoaloite ajonopeuden alentamisesta taajama-alueen teillä, joilla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää
  88 Kuntalaisaloite Savikannantien turvallisuuden parantamiseksi
  89 Kuntalaisaloite Raution kaupunginosan keskusraitin kunnostuksesta
  90   Kuntalaisaloite kevyenliikenteenväylän rakentamisesta välille Lempukka Kauriinkatu - Hossukka Hyljekatu
  91   Kuntalaisaloite Tiilitehtaankadun ja Alakadun kunnostamisesta
  92   Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite Kuvakaupunki Imatra-hankkeen perustamisesta
  93   Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan aloite prosenttitaideperiaatteen noudattamisesta
  94 Etelä-Karjalan jätelautakunnan perustaminen
  95 Työllisyyspoliittisen kuntakokeilun käynnistäminen
  96 Korvenkannan alueen kehittämistä koskeva yhteistoimintasopimus
  97 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite lastenhoitohuoneen järjestämisestä Imatrankosken keskustaan
  98 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite suolistosyöpäseulontojen aloittamisesta Imatralla
  99 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite liikennevalojen sammuttamisesta yöaikaan
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajat
3   Ilmoitusasiat
4
Imatran joukkoliikennesuunnitelma
5
Ukonniemen yleiskaavan muutos
6
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite lasten kotihoidontuen kuntalisästä
7   Kuntalaisaloite lapsuusvaiheen (7-13 v.) urheilun perusvalmennuksen kehittämisestä Imatralla
8   Kuntalaisaloite kuntoilupuiston perustamisesta liikuntarajoitteisille ja pienille lapsille
9
Valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta Imatralle
10   SVOP-sijoituksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
11   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12   Pöytäkirjan tarkastajat
13   Ilmoitusasiat
14   Varavaltuutetun valinta ja varajäsenen nimeäminen sivistyslautakuntaan sekä jäsenen nimeäminen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustoon
15
Korvenkannan yleiskaavan muutos
16
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkille
17   Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalolle
18   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
19   Pöytäkirjan tarkastajat
20   Ilmoitusasiat
21   Eron myöntäminen Sanna Kamuselle luottamustoimista
22   Eron myöntäminen Leena Marttiselle luottamustoimista
23
Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen
24
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiölle
25
Teknisen palvelukeskuksen sijoittuminen Kerta Kiinteistöt Oy:n tiloihin
26
Etelä-Karjalan energianeuvontahanke
27   Imatran kaupungin mielenterveyspalveluiden vastuualueen osallistuminen osa-hankkeella Etelä-Suomen "Mielen avain" -KASTE-hankkeeseen
28   Keskustan valtuustoryhmän aloite "Imatran vanhan RR-radan museointi matkailunähtävyydeksi"
29   Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite "Lähiruoka kunniaan Imatralla"
30   Selvitys valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
31
Imatran kaupungin vuoden 2011 talousarvion toteutuminen (3/3 osavuosiraportti) ja alustava tilinpäätös
32
Valtuutettu Sirpa Hulkkosen valtuustoaloite päivystyspotilaiden jatkohoidon turvaamisesta
33
Valtuutettu, vanhusneuvoston puheenjohtaja Sinikka Poskiparran valtuustoaloite senioripassin käyttöönottamisesta
34
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Imatrankosken sillan kaiteiden korottamisesta
35
Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite Kuvakaupunki Imatra-hankkeen perustamisesta
36   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
37   Pöytäkirjan tarkastajat
38   Ilmoitusasiat
39   Imatra - St. Petersburg: Cultural Flow ENPI-hankkeen omarahoitus
40
Hakeutuminen hallitusohjelmaan sisältyvään kuntakokeiluun
41
Lausunnon antaminen Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista
42
Teknisen palvelukeskuksen sijoittuminen Kerta Kiinteistöt Oy:n tiloihin
43
Valtuutettujen Anne Nissisen ja Tarja Äikään valtuustoaloite ajonopeuden alentamisesta taajama-alueen teillä, joilla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45   Pöytäkirjan tarkastajat
46
Ilmoitusasiat
47
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011
48
Vuoden 2011 tilintarkastuskertomus
49
Imatran kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen
50   Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2011
51
Kaupungin ja yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2012
52   Varavaltuutettujen määrääminen SDP:lle
53
Kukkurilan kehittämishankkeen loppuraportti
54
Työväenopiston ylläpitämisluvan muuttaminen
55
Imatran kaupungin julkisissa hankinnoissa noudatettavat ohjeet
56
Ukonniemen monitoimihallihanke
57
Asemakaavan muutos ja kumoaminen 1033 kaupunginosassa 32 Korvenkanta
58
Mansikkalan yleiskaavan muutos
59
Asemakaavan muutos 989 kaupunginosassa 10, Mansikkala
60   Korvenkannan ja Ukonniemen alueiden kaukolämmön rakentamisen rahoitus
61   Lisämäärärahan myöntäminen kiinteän omaisuuden hankintaan
62   Lisämääräraha ulkoliikuntapaikat/ Mikonpuiston lähiliikuntapaikka
63
Imatran Tilat Liikelaitoksen perustaminen ja liikelaitoksen johtosäännön hyväksyminen
64
Imatran Tilat Liikelaitokselle siirtyvät kaupungin toimitilat
65
Teknisen toimen uudelleenjärjestelyn tilannekatsaus ja toimitilojen luovutukset yhtiöihin
66   SVOP-sijoitus Imatran Toimitilat Oy:lle ja talousarviomuutos
67
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
68
SVOP-sijoituksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
69
Aloite mattojen pesun siirtämiseksi kuivalle maalle Imatralla ja Immalanjärven lähituntumassa
70
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite "Järjestöjen toimintatukien uudelleen arviointi kolmannen sektorin tehostamiseksi"
71
Vihreän valtuustoryhmän aloite lumenkaatopaikan siirtämisestä pois Vuokselta
72   Valtuustoaloite päivystyspotilaiden jatkohoidon turvaamisesta ja ajanvarauksen selkeyttämisestä
73
Hyvinvointitoimialan lautakuntarakenteen periaatelinjaus
74
Hyvinvointipalveluiden toimialan ja palvelutuotanto-organisaation perustaminen
75
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite "Keskeisten tytäryhteisöjen toimintapolitiikka"


 
Comments