IMATRA‎ > ‎

KAUPUNGINVALTUUSTO 2011


1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajat
3 Ilmoitusasiat
4 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
5 Puhtauspalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimen laitoshuoltotiimin siirtyminen Saimaan Tukipalvelut Oy:lle
6 Imatran seutukunnan turvallisuussuunnitelma
7 Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma
8 Imatran kaupunkikonsernin omistajapolitiikan hyväksyminen
9 Imatran kaupungin hallintosäännön hyväksyminen
10 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina 2011-2012
11 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Imatran kaupungin sisäisen tiedotuksen tehostamisesta ja avoimuuden kasvattamisesta
12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13 Pöytäkirjan tarkastajat
14 Ilmoitusasiat
15 Juhani Kasevan ym. aloite ´EU-projektiohjeiston päivittäminen ja konserniohjeiden tarkistaminen´
16 Vihreän valtuustoryhmän aloite rikoksentorjuntaohjelman päivittämisestä
17 Vuoksi-Kruununpuisto alueen kehittäminen
18 Konsernijaoston asettaminen
19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 Pöytäkirjan tarkastajat
21 Ilmoitusasiat
22 Imatran kaupungin vuoden 2010 talousarvion toteutuminen (3/3 osavuosiraportti) ja alustava tilinpäätös
23 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1020 kaupunginosassa 72, Kymälahti
24 Asemakaava 1021 kaupunginosassa 72, Kymälahti
25 Meltolan päiväkodin siirtokelpoisten päiväkotitilojen vuokraus
26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 Pöytäkirjan tarkastajat
28 Ilmoitusasiat
29 EAKR-rahoitteinen Seteli-kehittämishanke Etelä-Karjalassa
30 Imatran hyvinvointikuvaus 2010
31 Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2011-2014
32 Kuntalaisaloite vanhuksille hankittavien palvelujen tehostamiseksi
33 Kosken koulun Savikannan toimipisteen nimi
34 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite alle 20-vuotiaiden nuorten maksuttoman paikallisliikenteen järjestämisestä
35 Selvitys valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
36 Asemakaavan muutos 1008 kaupunginosassa 38, Saimaanranta
37 Takauksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:öön perustettavalle kiinteistöyhtiölle
38 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite koirapuiston saamiseksi Imatralle
39 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite "Lähiruoka kunniaan Imatralla"
40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 Pöytäkirjan tarkastajat
42 Ilmoitusasiat
43 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010
44 Vuoden 2010 tilintarkastuskertomus
45 Imatran kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen
46 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2010
47 Kaupungin ja yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2011
48 Tietomaakunta eKarjala Oy:n omistusjärjestelyt
49 Työllisyysperusteinen investointiavustushakemus Ukonniemen matkailualueen vesihuollon rakentamiseen
50 SVOP-sijoituksen tekeminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
51 Jääsken Jätevesiosuuskunnan takaushakemus
52 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalolle
53 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkille
54 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite Imatran kaupungin sisäisen tiedotuksen tehostamisesta ja avoimuuden kasvattamisesta
55 Korvenkannan rummun rakentaminen Vt 6:n alitse
56 Teknisen toimen uudelleenorganisointi
57 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite "Järjestöjen toimintatukien uudelleen arviointi kolmannen sektorin tehostamiseksi"
58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
59 Pöytäkirjan tarkastajat
60 Ilmoitusasiat
61 Common Heritage - the Dialogue of Cultures ENPI-hankkeen omarahoitus
62 Empowerment Of Families With Children -hanke 2011 - 2014
63 Määräraha Tietomaakunta eKarjala Oy:n osakkeiden ostoon
64 Imatran ilmasto-ohjelman vuosiraportti 2010
65 Imatran mielenterveys- ja päihdeohjelma 2011 - 2015
66 Tarkastuslautakunnan työohjelma arviointikaudelle 2011 ja valtuustokaudelle 2009-12
67 Keskustan valtuustoryhmän aloite "Imatran vanhan RR-katuradan museointi matkailunähtävyydeksi"
68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
69 Pöytäkirjan tarkastajat
70 Ilmoitusasiat
71 Eron myöntäminen Tiina Ovaskalle kunnallisista luottamustehtävistä
72 Vuoksen yleissuunnitelman hankkeen tulosten hyödyntäminen virkistyskäytön kehittämisessä
73 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämissuunnitelma "OPRAKKA" kuntarahasopimuksen muuttaminen
74 Kaupungin ja yhteisöjen 2/3 osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2011
75 Vesihuoltolaitoksen palvelumaksujen muutokset v. 2012
76 Teknisen toimen määrärahojen muutos
77 Keskushallinnon uudelleen organisointi
78 Imatran ensihoidon siirtäminen Eksoten toiminnaksi
79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
80 Pöytäkirjan tarkastajat
81 Ilmoitusasiat
82 Varajäsenen valinta Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustoon
83 Sosiaalisen luototuksen käynnistäminen Imatralla 1.1.2012 alkaen
84 Imatran vammaispoliittinen ohjelma 2011-2016
85 Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus
86 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
87 Lisämääräraha keilahallin laitteiston hankintaan
88 Kuntarahoituksen myöntäminen INTOa Työstä ry:n ESR-rahoitteiseen Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämiseen liittyvään hankkeeseen vv. 2012 - 2013
89 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2012
90 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2012
91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 Pöytäkirjan tarkastajat
93 Ilmoitusasiat
94 Varavaltuutetun määrääminen SDP:lle
95 Imatran kaupungin ympäristöyksikön johtosäännön päivittäminen
96 Asemakaavan muutos 1027 kaupunginosassa 38, Saimaanranta
97 Imatran pitkäaikaisyksiköiden asukkaiden toimintakyky ja resurssien käytön analyysi sekä Kukkurilan työajanseurannan loppuraportti
98 Sosiaali- ja terveystoimen talouskatsaus 9/2011 ja esitys määrärahan siirrosta käyttötaloudesta investointiosaan
99 Imatran kaupungin osallistuminen EAKR -rahoitteiseen PUMPPU-kehittämishankkeeseen
100 Jäähallin määrärahaylitykset ja lisämäärärahahakemus
101 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma
102 Määrärahan myöntäminen kiinteän omaisuuden hankkimiseen
103 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite lautakuntien määrän kasvattamisestaComments