Vastaukseni Imatralaisen vaalikoneeseen

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän.

 1. 1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa päivähoidosta nykyistä enemmän.:
Päivähoitoon on saatava lisäpalveluja, joista vanhemmat ovat valmiit maksamaan. Vain vanhemmat itse tuntevat lapsensa tarpeet, myös päivähoitomallin suhteen. Eivätkö maksut jo nyt ole porrastettu?

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla.

 1. 2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon lisää rahaa vaikka veroja korottamalla.:
Ei raha ratkaise, jos puuttuu ammattitaito ja inhimillisyys asiakaspalvelijalta. Rahan lisääminen palvelun tuotantoon vain houkuttelee työntekijöiksi henkilöitä, jotka juoksevat rahan perässä. Tärkeintä on kohdentaa resurssit oikein.

Vanhukset voivat myös osallistua toinen toisensa hoitamiseen. Esim. vierailemalla naapurissa sen sijaan, että palkattu "kuolonvahti" tarkistaa viikottain tilanteen.

Tehottomuutta syntyy esim siitä, että saman kuntoiset vanhukset sijoitetaan yhteisiin parakkiasuntoihin. Tällöin he eivät voi auttaa toinen toisiaan. Auttamisella en tarkoita pelkästään maksua vastaan tapahtuvaa auttamista vaan myös sosiaalista kanssakäymistä vanhusten kesken.

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

 1. 3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin kielen opiskelu.:
Vastikkeellinen sosiaaliturva on valtiollinen kysymys. Työ- tai opiskelupakko olkoon sama niin maahanmuuttajille kuin kantasuomalaisillekin. – Usein ihmisten pakottaminen työhön arvioidaan vain siltä kannalta onko siitä taloudellista hyötyä enemmistölle. Kyse on myös inhimillisistä arvoista, joita ei edistetä pakottamisella.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni.

 1. 4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon kuntoutusyksikön lähinaapurustooni.:
Mutta onko kuntoutusyksikkö valmis ottamaan minut naapurustoonsa?

Entä päihdehuollon kuluttaja. Onko häneltä kysytty mistä fyysisestä sijainnista hän mieluiten hakisi palvelun? Yksiköiden pitää sijoittua sinne, missä niille on aito kysyntä. – Myös muu yhteiskunta on huomioitava.

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta.

 1. 5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

5. Työttömältä on voitava ottaa pois toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta.:
Kunta ja valtio voi käyttää pakkoa kansalaisiaan kohtaan, tämä on vahva etu verrattuna yhteiskunnan yksityiseen sektoriin. Ehkä jonkinlainen keppi ja porkkana yhdistelmä on hyvä. Useat kuitenkin valitsevat mieluummin kepin porkkanan sijaan.

Koulutus vain koulutuksen vuoksi vie opetusresursseja pois niiltä, jotka todella haluavat sivistää ja kouluttaa itseään.

6. Kunnan on rahapulasta huolimatta lisättävä rahaa joukkoliikenteen tukemiseen, jotta kuntalaisten liikkuminen niin Imatran sisällä kuin kunnan ulkopuolellekin helpottuu.

 1. 6. Kunnan on rahapulasta huolimatta lisättävä rahaa joukkoliikenteen tukemiseen, jotta kuntalaisten liikkuminen niin Imatran sisällä kuin kunnan ulkopuolellekin helpottuu.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

6. Kunnan on rahapulasta huolimatta lisättävä rahaa joukkoliikenteen tukemiseen, jotta kuntalaisten liikkuminen niin Imatran sisällä kuin kunnan ulkopuolellekin helpottuu.:
Järkevämpää olisi vapauttaa joukkoliikenne kilpailulle, jolloin liikenne kohdistuisi sinne missä sille on tarve. Kunnan tukiraha on annettava kansalaisten liikkumiseen, ei firmoille.

Heilurilinja Huhtasenkylä - Svetogorsk siirtää joukkoja ja tekstiviestiliikenne hoitaa palvelun ovelta ovelle, syöttöliikenteen.

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat.

 1. 7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunnan säästötavoitteet sitä vaativat.:
Yksityistä opetusta kehitettävä samalla, jotta opettajat eivät jää ilman työtä.

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.

 1. 8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse, eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.:
Terveydessä ei ole kyse siitä, kuka tuottaa. Kyse on siitä, onko kansa tervettä. Palvelu on sovitettava asiakkaan tarpeisiin, eikä päinvastoin. Asiakkaalle voi olla mukavampi päästä erikoishoitoon oman paikkakunnan yksityiselle lääkärille kuin Helsingissä sijaitsevalle valtiolliselle.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä.

 1. 9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten yksityisissä yrityksissä.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image


10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

 1. 10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä paremmin päätösten valmisteluun:
Rahalla ei osteta lisävoimaa paneutumiseen, jos henkilö ei jaksa tässä työssä. Nuoresta sukupolvesta kyllä löytyy jaksajia.

11. Imatran on tehtävä kuntaliitos Lappeenrannan kanssa.

 1. 11. Imatran on tehtävä kuntaliitos Lappeenrannan kanssa.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

11. Imatran on tehtävä kuntaliitos Lappeenrannan kanssa.:
Imatran on tehtävä kuntaliitos Lappeenrannan kanssa.

12. Ruokolahden ja Rautjärven pitää liittyä Imatraan.

 1. 12. Ruokolahden ja Rautjärven pitää liittyä Imatraan.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image


13. Imatran tulee liittyä Eksoten täysjäseneksi.

 1. 13. Imatran tulee liittyä Eksoten täysjäseneksi.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image


14. Imatran päätöksenteossa lasketaan liian paljon matkailun varaan.

 1. 14. Imatran päätöksenteossa lasketaan liian paljon matkailun varaan.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

14. Imatran päätöksenteossa lasketaan liian paljon matkailun varaan.:
Kunnan ei pidä missään toimissa laskea tulevaisuuden varaan. Se on kuitenkin tuntematon. – Tulevaisuuden arvaaminen voitontavoittelumielessä kuuluu yksityisille kansalaisille ja firmoille.

15. Imatran tulee keskittyä Imatrankosken ja Mansikkalan kehittämiseen Vuoksenniskan sijaan.

 1. 15. Imatran tulee keskittyä Imatrankosken ja Mansikkalan kehittämiseen Vuoksenniskan sijaan.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

15. Imatran tulee keskittyä Imatrankosken ja Mansikkalan kehittämiseen Vuoksenniskan sijaan.:
Kehittämisen painopiste on arvioitava asukkaiden tarpeitten mukaan. Onko palveluille todellista kysyntää.

16. Imatran ja Lappeenrannan on tiivistettävä yhteistyötään.

 1. 16. Imatran ja Lappeenrannan on tiivistettävä yhteistyötään.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image


17. Viisumivapaus Venäjän kanssa on otettava käyttöön.

 1. 17. Viisumivapaus Venäjän kanssa on otettava käyttöön.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image


18. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on poistettava, jos vähintään toinen vanhemmista on kotona.

 1. 18. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on poistettava, jos vähintään toinen vanhemmista on kotona.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

18. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on poistettava, jos vähintään toinen vanhemmista on kotona.:
Jos kotona oleva vanhempi on terve.

19. Kiinteistökauppa venäläisten kanssa on kiellettävä, jos suomalainen ei saa vastavuoroisesti ostaa maata Venäjältä.

 1. 19. Kiinteistökauppa venäläisten kanssa on kiellettävä, jos suomalainen ei saa vastavuoroisesti ostaa maata Venäjältä.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

19. Kiinteistökauppa venäläisten kanssa on kiellettävä, jos suomalainen ei saa vastavuoroisesti ostaa maata Venäjältä.:
On jokaisen oma häpeä, jos maansa myy venäläiselle.

20. Kunnalliset palvelut tulee turvata mieluummin veroprosenttia nostamalla kuin lainaa ottamalla.

 1. 20. Kunnalliset palvelut tulee turvata mieluummin veroprosenttia nostamalla kuin lainaa ottamalla.

Oma vastauksesi

Ehdokas

Image

20. Kunnalliset palvelut tulee turvata mieluummin veroprosenttia nostamalla kuin lainaa ottamalla.:
Lainaa on jo otettu liikaa.

1. Родители должны платить за детский сад своих детей, чем в настоящее время.

    
1. Родители должны платить за детский сад своих детей, чем в настоящее время.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

1. Родители должны платить за детский сад для своих детей больше.:
Дневной уход заключается в предоставлении дополнительных услуг, где родители готовы платить. Только сами родители чувствуют, что их дети должны, с точки зрения детских моделей. Это платежи уже были оценены?

2. В уходу за пожилыми людьми является satsattava больше денег, даже если увеличение налогов.

    
2. В уходу за пожилыми людьми является satsattava больше денег, даже если увеличение налогов.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

2. В уходу за пожилыми людьми является satsattava больше денег, даже если увеличение налогов.:
Деньги не решают, если отсутствие профессионализма и человечности нашего обслуживания клиентов. Добавление деньги работники сферы обслуживания производства только привлекает людей, которые бегут за деньгами. Самое главное заключается в распределении ресурсов надлежащим образом.

Пожилые люди могут также принять участие в друг друга обязанностей. Например, посетив район, а не наемный "kuolonvahti" рассмотреть ситуацию еженедельно.

Недостатки возникают, например тот факт, что то же обездоленных пожилых находятся в совместном parakkiasuntoihin. В этом случае, они не могут помогать друг другу. Я имею в виду не только помогают обвинение, выдвинутое против помощи, но и социальное взаимодействие среди пожилых людей.

3. Иммигранты получили социальную помощь в обеспечении безопасности должно зависеть от обязательного финский / шведский язык исследования.

    
3. Иммигранты получили социальную помощь в обеспечении безопасности должно зависеть от обязательного финский / шведский язык исследования.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

3. Иммигранты получили социальную помощь в обеспечении безопасности должно зависеть от обязательного финский / шведский язык исследованиях.:
Финансируемый социального обеспечения является государственной проблемой. Работы или школы должны быть такими же, как для иммигрантов, чем kantasuomalaisillekin. - Часто люди вынуждены работать только оценивать в свете того, экономическая выгода от большинства. Речь также идет о человеческих ценностях, которые не способствуют принуждения.

4. Я готов взять на злоупотребления психоактивными веществами реабилитации устройства в непосредственной близости от нас.

    
4. Я готов взять на злоупотребления психоактивными веществами реабилитации устройства в непосредственной близости от нас.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

4. Я готов взять на злоупотребления психоактивными веществами реабилитации устройства в непосредственной близости от нас.:
Но восстановление блока готова принять меня на районе?

Что о потребителях злоупотребления психоактивными веществами. А он спросил, где физическое местонахождение его предпочтения будут применяться для службы? Эти устройства должны быть расположены там, где есть подлинный спрос на них. - Остальная часть общества принимается во внимание.

5. Безработные должны быть в состоянии взлететь доход поддержку, если он отказывается общества предложили работу или обучение место.

    
5. Безработные должны быть в состоянии взлететь доход поддержку, если он отказывается общества предложили работу или обучение место.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

5. Безработные должны быть в состоянии взлететь доход поддержку, если он отказывается общества предложили работу или обучение место.:
Государство и местные органы власти могут заставить граждан, это сильное преимущество по сравнению с частным сектором общества. Может быть, какой-то кнута и пряника является хорошей комбинации. Многие, однако, предпочитают моркови, а не палкой.

Обучение занимает всего обучения, образовательные ресурсы от тех, кто действительно хочет воспитывать и обучать себя.

6. Муниципалитет является отсутствие денег, несмотря на дополнительные деньги, чтобы поддержать общественный транспорт, так что движение жителей, Иматра в пределах муниципалитета за пределы легко.

    
6. Муниципалитет является отсутствие денег, несмотря на дополнительные деньги, чтобы поддержать общественный транспорт, так что движение жителей, Иматра в пределах муниципалитета за пределы легко.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

6. Муниципалитет является отсутствие денег, несмотря на дополнительные деньги, чтобы поддержать общественный транспорт, так что движение жителей, Иматра в пределах муниципалитета за пределы легко.:
Имеет больше смысла было бы освободить общественный транспорт для конкуренции, при контакте с трафиком, где это необходимо. Муниципалитет должен предоставить финансовую поддержку для передвижения людей, а не для компаний.

Heilurilinja Huhtanen Village - Светогорск для перемещения войск и управлять трафиком SMS сервис от двери к двери, устройство подачи.

7. Учителя должны быть уволены или прекращено, если муниципальные целей экономии, которые требуют этого.

    
7. Учителя должны быть уволены или прекращено, если муниципальные целей экономии, которые требуют этого.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

7. Учителя должны быть уволены или прекращено, если муниципальные целей экономии, которые требуют этого.:
Развитие частного образования в то же время, так что учителя не остались без работы.

8. В городе есть для получения медицинских услуг самим, а не покупать их у частных компаний.

    
8. В городе есть для получения медицинских услуг самим, а не покупать их у частных компаний.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

8. В городе есть для получения медицинских услуг самим, а не покупать их у частных компаний.:
Здоровье не в том, кто производит. Это вопрос о том, здоровых людей. Услуга адаптирована к потребностям клиента, а не наоборот. Клиент может быть более удобным, чтобы получить специальное лечение от местного частного врача, чем в Хельсинки, в собственности государства.

9. Муниципальных служащих должны быть в состоянии прекратить такие как частные компании.

    
9. Муниципальных служащих должны быть в состоянии прекратить такие как частные компании.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

10. Старший муниципальных политиков придется заплатить за месяц, так что они могут лучше сконцентрироваться на подготовке

    
10. Старший муниципальных политиков придется заплатить за месяц, так что они могут лучше сконцентрироваться на подготовке


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

10. Старший муниципальных политиков придется заплатить за месяц, так что они могут лучше сконцентрироваться на подготовке:
Деньги не покупать дополнительные дипломного проекта власти, если человек не может справиться с этой работой. Молодое поколение может быть найден в jaksajia да.

11. Иматра делается с объединением Лаппеенранта.

    
11. Иматра делается с объединением Лаппеенранта.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

11. Иматра делается с объединением Лаппеенранта.:
Иматра делается с объединением Лаппеенранта.

12. Ruokolahti и Rautjärvi присоединиться к Imatraan.

    
12. Ruokolahti и Rautjärvi присоединиться к Imatraan.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

13. Иматра Eksoten будет присоединиться в качестве полноправного члена.

    
13. Иматра Eksoten будет присоединиться в качестве полноправного члена.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение
14. Иматра решений, рассчитанные слишком много на туризм.

    
14. Иматра решений, рассчитанные слишком много на туризм.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

14. Иматра делает рассчитывается слишком много на туризме.:
Муниципалитет не должны быть в любых будущих действий обрушится. Это, однако, неизвестно. - Гадание будущем с целью получения прибыли частными лицами и компаниями.

15. Иматра Иматра пороги будут сосредоточены на разработке и Mansikkala Vuoksenniskan вместо этого.

    
15. Иматра Иматра пороги будут сосредоточены на разработке и Mansikkala Vuoksenniskan вместо этого.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

15. Иматра Иматра пороги будут сосредоточены на разработке и Mansikkala Vuoksenniskan вместо этого.:
В центре внимания развития должны быть оценены в соответствии с потребностями жителей. Есть ли реальный спрос на услуги.

16. Иматра и Лаппеенранта более тесном сотрудничестве.

    
16. Иматра и Лаппеенранта более тесном сотрудничестве.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение
17. Безвизовый с Россией должен быть включен.

    
17. Безвизовый с Россией должен быть включен.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение
18. Субъективное право на дневной уход будет удален, если хотя бы один из родителей на дому.

    
18. Субъективное право на дневной уход будет удален, если хотя бы один из родителей на дому.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

18. Субъективное право на дневной уход будет удален, если хотя бы один из родителей на дому.:
Если в вашем доме есть старший звука.

19. Недвижимость с русскими запрещено, если финское не могут быть взаимно купить землю из России.

    
19. Недвижимость с русскими запрещено, если финское не могут быть взаимно купить землю из России.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

19. Недвижимость с русскими запрещено, если финское не могут быть взаимно купить землю из России.:
Это позор для каждого свой, если их продают русским.

20. Социальные услуги должны быть обеспечены за счет увеличения ставки налога, а не кредитов.

    
20. Социальные услуги должны быть обеспечены за счет увеличения ставки налога, а не кредитов.


Мой ответ на

Кандидат
Изображение

20. Социальные услуги должны быть обеспечены за счет увеличения ставки налога, а не кредитов.:
Кредита уже слишком много.
Comments