Imatran Kuulo ry

KUULOLIITOT

Imatran Kuulo ry

Vuosi 2012 on 35. toimintavuosi

Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolehden kurmat
sekä Lappeenrannan kaupunki, sen itäinen alue.

distyksen tärkeitä päämääriä ovat kuulovammaisuudesta tiedottaminen ja
Ilovammaisuudesta aiheutuvien haittojen vähentäminen.
ikuttamistoiminnan tavoite on kuulovammaisen henkilön esteetön
nintaugpäristö.

rtaistoimintaa yhdistyksessä ovat erilaiset kerhot ja ryhmät.

teiset kokoontumiset tarjoavat mahdollisuuden esteettömään
nmunikaatioon, tiedon saantiin ja yhdessäoloon.

'kistystoimintaakin on tarjolla, kuten yhteisiä retkiä ja juhlia.
ulolähipalvelu on maksutonta ja kaikille avointa 

yhteyttä; talo www/nam!
Comments