Imatran mielenterveys ry Puukahvila

YHTEYSTIEDOT

Imatran mielenterveys ry
Puukahvila

Lappeentie 25, puuta/o
551 00 Imatra

Puh 0400 184 231 _ _
imatran_mielenten/e ys_Iy@SuOmI 2 4 - f'

Imatran Klubitalo
Kiñkkokatu 15
Etelä-Karjalan omaiset
mielenterveystyön
tukena ry

Lappeent/'e 34, omaisku/m
55100 Imatra

0400 805 872
toimisto@ete/akada/anoma/set. fi

YHTEYSTIEDOT

lmatran mielenterveYs 'y'
Puukahvila

Lappeentie 25, puuta/o

55100 Imatra *
Puh 0400 184 231  _
imatran_mielenterveys_ry@suomI24. f!

lmatran Klubitalo

Kirkkokatu 15
55100 šmetra
;'=./=::›;,f;::yks. 02061 73530
"škg/ew-Jfa opyks. 02061 73557 _

fa"›'.:;:;f;:””5gi§_3:frlušäitalo.imatra.fi e» I'ÅI.'.Å. -
  irrzafra. ñ/kIubita/o
 ;heidät myös Facebookist

Etelä-Karjalan omaiset
mielenterveystyön
tukena ry

Lappeentie 34, omaisku/m

551 00 Imatra

0400 805 872

toimisto@etelakada/anomaiset. fi
* Taideryhmä ke .8., * ja

* Satamosaaren retki ' -3-
Lähtö klo 9.00. Imatran Venesatama, n
laitun' 1, Inkeri-alus. Ilmoittautuminen etukätee
Klubitalolle, eväsraha 3 é'

* Tekstiviestihanke / Heli Hätönen ti 7. 8. klo 14. 00

* Haapasaaren retki torstaina 9.8.
Lähtö aamulla klo 9. 00. Imatran Venesatama,

laituri 1, Inkeri-alus.
Ilmoittautuminen etukäteen
Klubitalolle eväsraha 3 6

* Standardikeskustelu (standardit 19-27)
ti 14.8. klo 14.00

* Retki PuuKahVilaIIe ti 14.8. klo 15.

* Pihakirppis ke 15.8. klo 10-15

* Karaokea Musatallissa torstaisin 16.8., 23.8. ja
30.8.klo 15-17

e Kesäpäivä Ukosiášasštlsv-a pe 17. 8. ja 31.8. klo 9-
130. u _

  

* Bussiretki Joensuuhun ma 20.8. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautuminen Klubitalolla.

* Syysohjelman suunnittelupäivä ti 21.8.

* Lappeenrannan retki ke 22.8. Tarkemmat tiedot
ja ilmoittautuminen Klubitalolla.

* Terveisiä Islannista -esitys to 23. 8. klo 14

* PuuKahvi/an suursiivous pe 24. 8.

* Sunnuntairuokailu 26.8./ Jaana
heinäkuu

päivä ma 2. 7-

* Kellarin siivousp

* Haapasaaren retki torstaina 12. 7.

Lähtö aamulla klo 9.00. Imatran Venesatama,
laituri 1, Inkeri-a/us.

Ilmoittautuminen etukäteen
Klubitalolle, eväsraha 3 é

* Toiminnan esittely perehaf;}s“š:-:ss;»: oleville ja
uusi/le jäsenille to 19. 7. kia-  4:.

* Kesäpä/vät Ukoskassa pe 25:? 71  27. 7. klo 9-
_3.auna lämpimänä klo

Jonna... .a .. /V . ..a . .J_.å...šuäszsx

V T % oksikön suursiivous 30. 7.-31. 7.

Kesän mittaan myös muuta

ohjelmaa.
Seuraa ilmoittelua Klubitalolla!

MT_KL:n yleisurheilukisat la
-3- Ja kulttuuripäivät pe-su 24.
Å  Ylivieskassa
kesäkuu

- taan kaupoille ym. Pe 1.6. klo
'1L4ap7eaerigçšxvat tiedot ja ilmoittautuminen

Klubitalolla.
Päivitetyn omavalvontasuunnitelman läpikäynti ti
5 6 ja ke 20.6. klo 14.

* Kehlttämis-aamupäivä ke 6.6. klo 9-12.

* Liikunta-iltapälva ke 6. 6. ja 20. 6. klo 14.00. Tarkemmat
tiedot Klubitalolta.

  

* Haapaaaren retki torstaina 7.6.
Lähtö aamulla klo 9.00. Imatran Venesatama,
laituri 1, Inkeri-alus. Eväsraha 3 6.
Ilmoittautuminen etukäteen Klubitalolle.

* eesetvkston kevätseminaarista Salosta
ma 11.6. klo 14.00

* Standardikeskustelu ( standardit 1-9)

* Retki PuuKahvl/aan ti 12.6.

olDä/vä Immolassa ke 13.6.  2??'s.+g_;'arnuseossa
ja Sotilaskodissa, grlllausta  ;,.«z=::.=:-I:ssäoloa ran-
nalla. Tarkemmat tiedot ja ilmozttašušilminen Klu-

bitalolla. Mahdollisuus lähteä pyöraišä tai auto-
kyydissä.

* Kesäkauden avajaiset Ukoskassa. to 14.6. klo 9-
 k/O 70-73»

* Pa/Ve/Uyksikön suursiivous ma-ti 18.-19. 6.

* aw=.sar›=:w*»us  ...n-  Ailu-taudin
'üiizšnnusjuhlat Klubitalolla to 21.6. klo 10-13.
1 ,avaa 9385 keskikesän tunnelmissa.

* varastojen sIIvouspa/vat ma-tl 25. 6. -26. 6.
oKaraokea i h l l ' ' "

* Musata/Iissa to 28.6. klo 15-17
'Kes å '

Sauna [år: Ukoskassa pe 29.6. klo 9-13. 30.

._, Pimänä klo 10-13.
Imatran Klubitalo kesällä 2012

* Imatran Klubitalo auki koko kesän,
työpainotteinen päivä normaalisti

* Yksikköpalaverit joka aamu klo 9.00 ja klo 13,00

* Lounas arkisin ma-pe klo 12.00

Ruokalipun hinta 3 6

* Lehtiryhmä maanantaisin klo 13.30
työ- ja opintoyksikössä

* K/ubikokous tiistaisin klo 9. 00

* Sauna lämmin tiistaisin klo 15-1 7 ja peljantaisjn

* Sininen hetki perjantaisin ruokailun jälkeen alkaen
klo 12.30. Talo tarjoaa kahvin ja leivonnaisen. Jo-
ka kuun viimeisessä Sinisessä hetkessä juhlistam-
me kuukauden syntymäpäiväsankareita.

* Kesäaikana Klubitalarn §7?š:§35§5ilfl tarjoaa mahdolli-
suuden kaikenlaiselše   tekemiselle. Tarjol-
la mm. pihan ja kesvšhiáeišaen hoitoa, kukkapenkkien
kastelua, ruoázcsrzlešksásazsta. Tervetuloa ahertamaan
mukavassa

PuuKahvšše kesällä 2012
PuuKahvila avoinna _
koko kesän normaalisti

* Pelikerho kokoontuu myös kesämaanantaisin klo
12.00

* Painonhallintaiyhmä my

* Muut kahvilan ryhmätoiminnaty kesätát

lo 11/13

in klo 14.00 Å

PUUKahVi/a/Ia
* Keskiviikkoruokailu l  ÄImatran Klubltalo kesällä 2012

* Imatran K/ubIUI/O IIUIU koko kesän
ryopamortounerv pmva nm mail/asu


IMATRAN
KLUBITALON

JA PUUKAHVILAN
KESA 2012

Comments