Kuuloiitto

 

Kuuloiitto ry

Imatran Kuulo ry

Yhdistyksen tärkeitä päämääriä ovat kuulovammaisuudesta tiedottaminen ja kuulovammaisuudesta
aiheutuvien haittojen vähentäminen. Vaikuttamistoimmnan tavoite on kuulovammaisen henkilön
esteetön toimintaympäristö

Vertaistuki ja virkistystoiminta ovat osa toimintaa: ryhmät, kerhot, retket ja juhlat.

Kuulolähipalvelu on yhdistyksen järjestämää, vapaaehtoisvoimin toteutettavaa ohjausta ja
neuvontaa. Kuuloliiton kouluttamat kuulolähipalveluohjaajat tukevat asiakkaita kuulokojeen ja
apuvälineiden käytössä sekä neuvovat kuulonkuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuulolähipalvelu palvelee kaikkia alueen kuulovammaisia, se on maksutonta, eikä edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä

ota yhteyttä, tuLe tutustumaan!

Puheenjohtaja Eeva Kykkänen
puh. 045-1381 521

eeva.k kkanen elisanet ñ

Kuulolähipalveluvastaava Elli Henttonen
puh. 041-4445 074
elli.henttonen hotmail ñ

Imatran alueen tapahtumista ilmoitetaan Uutisvuoksen seurapalstalla.
seuraamalla lehteä saat ajankohtaiset tiedot tapahtumista.

Yhdistyksen Simpeleen ja Parikkalan kuulokerhoj en toiminnasta ilmoitetaan Parikkalan -
Rautjärven sanomien kirkollisissa ilmoituksissa.

 
Comments