Veitsen terällä

Sirkku Mehtola - Luni Natunen  'uy
Veitsen terällä. Naiseus ja parisuhdeväkivalta kertoo
jotta naiset
väkivaltaa kokeneet naiset itse.

Kirja on osa Ensi- ja turvakotien liiton Nliina
- väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuudcnja
Iloimaantzzrnisen Lukeminen -proiektia.

d. Enralds kertoo, miten eri al
 vähentämiseksi.

ojen ammattilaiset toimivat yhdessä väki-

Hinta 20 euroa (toimituskulut lisätään hin-
taan).

Tilaus wwwensijaturvakotienliittofi /liitto /
julkaisut] tai alla olevalla kortilla:

Tilaan ________ kappaletta Vastaanottaja

Veitsen t "l ' - - u - - - m3 533

hintaan em la NalseusJa'parisuhdevakilvalta -kiryaa posümaksun
20 euroa + toimituskulut

 

Ensi- ja nuvakotien liittoi
Comments