2017 IltaSanomat

Sisältö

 1. 1 Viola Heistonen
 2. 2 Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?
  1. 2.1 Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja. (IS)
  2. 2.2 On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan. (IS)
  3. 2.3 Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää. (IS)
  4. 2.4 Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti. (IS)
  5. 2.5 Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille. (IS)
  6. 2.6 Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla. (IS)
  7. 2.7 Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. (IS)
  8. 2.8 Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa. (IS)
  9. 2.9 Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi. (IS)
  10. 2.10 Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla. (IS)
  11. 2.11 Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin. (IS)
  12. 2.12 Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä. (IS)
  13. 2.13 Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin. (IS)
  14. 2.14 Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille. (IS)
  15. 2.15 Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle. (IS)
  16. 2.16 Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin. (IS)
  17. 2.17 Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa. (IS)
  18. 2.18 Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt. (IS)
  19. 2.19 Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla. (IS)
  20. 2.20 Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia. (IS)
  21. 2.21 Eutanasia pitäisi sallia. (IS)
  22. 2.22 Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin. (IS)
  23. 2.23 Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (IS)
  24. 2.24 Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna. (IS)
  25. 2.25 Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle. (IS)

Helsingin Sanomat - Kuntavaalit 2017

Viola Heistonen

ke 08 maalis 2017 00:57:21 EET

 1. Puolue
  Muut
 2. Vaalipiiri
  Imatra
 3. Ikä
  81
 4. Sukupuoli
  Nainen
 5. Lasten lukumäärä
  Ei ole.
 6. Koulutustaso
  Yliopisto Neuvostoliitossa.
 7. Tarkempi kuvaus
  Ei ole.

Lue vaalikoneen käsittelemistä tiedoista täältä.

Vastauksesi tallennetaan automaattisesti! – tarkoittaa että vastauksesi on onnistuneesti tallennettu!

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja. (IS)

Ei ylärajaa. Mutta sosiaaliselta kehitystasoltaan ja oppimiskyvyltään hyvin paljon poikkeavat oppilaat on laitettava eri luokkiin.

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan. (IS)

Ei. Jos palvelu tuotetaan kunnan yksinoikeudella ja omatuotantoisena, ei tällöin ole olemassa mitään kunnallisen työn ostohintaa rajoittavaa mekanismia. – Se maksetaan mitä liitto kehtaa pyytää.

Kyllä. Vain silloin, kun kunta kilpailee avoimilla markkinoilla yksityisen sektorin kanssa, voidaan veroäyriä korottaa palveluiden ostamiseksi.

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää. (IS)

Koulun tehtävä ei ole olla mikään ravintola tai nuorison viihdekeskus. Sitä ruokaa tarjotaan, mikä on oppimistulosten kannalta paras. Ja se tarkoittaa, että yksi syö yhtä ruokaa ja toinen toista.

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti. (IS)

Ei. Tämä kuuluu valtion tehtäviin. Poliisi valvoo lain noudattamista. Ei kunta.

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille. (IS)

Kyllä. Liian paljon palveluja tuotetaan monopolin oikeuksin. Tästä tilanteesta hyötyvät vain ne, jotka kuittaavat taskuunsa tästä syntyviä voittoja. Kunnan työntekijät.

On ymmärrettävä, että kunnan maksama palkka on kuntatoiminnan voitonjakoa. Sama koskee yritystoimintaa: Työntekijät ja omistajat syövät samasta ruokakupista. Jos enemmän annetaan yhdelle vähemmän jää toiselle. Yhteiseltä kunnan ruokakupilta syövät työntekijät ja kuntalaiset.

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla. (IS)

Älkää minulta kysykö! Kysykää rikkailta. He tietävät sen parhaiten.

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. (IS)

Ei. Kunnan ei pidä osallistua ihmiskauppaan. Ei vaikka siitä hyvin maksetaan.

On ihmisoikeuksia loukkaavaa, että valtiot keskenään ja Suomessa valtio ja kunnat käyvät ihmisillä kauppaa. Oma kuntani ei saa osallistua tähän kauppaan, jossa ihmisistä on tullut kauppatavaraa. Aikamme huutolaisia.

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa. (IS)

Ei. Kuntien konkurssit on sallittava. Vain silloin kunnat ja kuntalaiset voivat saada selville liitosten todellisen hinnan. Vain silloin kustannuksiltaan avoimet kuntaliitokset ovat mahdollisia.

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi. (IS)

Ei. Koko kirjastolaitos on lopun edessä. Informaatioyhteiskunta on muuttanut toiminnan edellytyksiä tavoilla, joita emme vielä edes ymmärrä.

On valmistauduttava lakkauttamaan koko kirjastolaitos. Palvelut eivät siitä häviä vaan paranevat. Ne tulevat kokonaan erilaisessa muodossa kansalaisten käyttöön.

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla. (IS)

Kyllä. Ja leikkaamisella tässä tarkoitan kokonaisten teatterien sulkemista ja niiden kiinteistöjen myymistä.

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin. (IS)

Ei. Päivähoidon hinta pitää suhteuttaa kunnallisen tuotannon kustannuksiin.

Päivähoitomaksun on oltava isompi sellaisessa päiväkodissa, jossa käytetään enemmän rahaa palvelun tuottamisen.

Tulosidonnaisella maksulla piilotetaan se tosiasia, että rikkaiden penskat saavat parempaa ja kalliimpaa hoitoa kuin köyhien.

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä. (IS)

Ei. Kunnalla ei ole mitään mahdollisuuksia tietää jokaisen kuntalaisen kulloistakin liikkumisen tarvetta. Massiivisten joukkokuljetusten aika on tullut tiensä päähän.

Jos kunta välttämättä haluaa tukea joukkokuljetusta, ostakoon kuljetuskaluston itselleen ja vuokratkoon sitä eniten tarjoavalle.

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin. (IS)

Ei. Pääoma ei tunne rajoja. Ei myöskään henkinen pääoma. Fyysinen pääoma verotetaan kiinteistöissä ja duunarin kädet hoidetaan kunnassa. Niistä vero maksettakoon.

Jos emme anna pääoman liikkua vapaasti on siitä ennen pitkää seurauksena se, että ihmiset alkavat liikkua sinne mihin pääoma on lukittu. Afrikan köyhät tulevat meille syömään, jos emme anna meidän tehtaita rakentaa Afrikkaan. – Seuraa eopoliittinen ongelma.

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille. (IS)

Ei. Valtion pitää avoimesti kertoa kansalaisilleen, missä kulkee maan puolustamisen fyysinen raja. Mitkä kunnat kuuluvat puolustettaviin ja mitkä jätetään hyökkääjälle. Näin kansalaiset (yhteiskunta) osaavat varautua tulevaisuuteen.

Jos syrjäseudun asuttaminen tulee kalliiksi valtiolle tai kunnille, niin kenelle se sitten tulee halvaksi? Mikä on vaihtoehto.

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle. (IS)

Ei. Fyysiset rangaistukset ja oppilaan fyysinen ohjaaminen ei ole tätä päivää.

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin. (IS)

Kyllä. Eikä pelkästään tasoryhmiin vaan on myös perustettava täysin erillisiä kouluja aivan huippulahjakkuuksille. Samoin erilliskoulut pitää olla kehityksessä jälkeen jääneille. Kyse on saman asian kahdesta ulottuvuudesta.

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa. (IS)

Kyllä. Sitähän se itsenäisyys on. Laki ei koske lain säätäjää. Usein ei myöskään sen tulkitsijaa tai toimeenpanijaakaan.

Merkittävin hyvä veli verkosto on ammattiliitot. Niillä on suuri vaikutusvalta kunnissa.

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt. (IS)

Ei. Kiintiöiden asettaminen itsessään on viran hakijoiden asettamista eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla. (IS)

Ei. Kerjäämistä kadulla pitää koskea samat säännöt kuin mitä tahansa yritystoimintaa.

Kerjäläisellä pitää olla kassakone. Kuitti on annettava pyytämättä. Katukaupassa pitää antaa kotimyyntiasiakirja. Rahan antajalla on oikeus perua suorituksensa kahden viikon aikana. Ja sitten rekisteröityminen yrittäjäksi ja muut lakisääteiset asiat pitää olla kunnossa.

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia. (IS)

Kyllä. On kuitenkin erotettava monikulttuuri ja monokulttuuri toisistaan.

Silloin kun kuntalaisista uhkausten, painostamisen ja poliisilla uhkaamisen keinoin tehdään "monikulttuurisia", kuljemme väärää polkua suvaitsevaisuuden taivaaseen.

Eutanasia pitäisi sallia. (IS)

Ei. Itsemurhan tekeminen ja siinä auttaminen on moraalinen kysymys. Sitä ei voi paperille kirjoitetuilla sanoilla, lainsäädännöllä, muuttaa.

Itsemurha voidaan tehdä lainsäädännöstä riippumatta. Itsemurhan avustajat eivät tarvitse syytesuojaa. He voivat toimia niin kuin tähänkin asti.

Kaikkein makaaberein ajatus on kunnalliset itsemurhatoimistot, joissa palkatut virkamiehet itsemurhaavat kansalaisia viran menettämisen uhalla.

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtua omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin. (IS)

Kyllä. Kansalaisen pitää osallistua hoidon kustannuksiin elintavoista riippumatta.

Suurempi ongelma on eliitti ja johtavat virkamiehet samoin kuin kunnan työntekijät, joille terveydenhoito tarjotaan ennen tavallista kansalaista.

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (IS)

Avioliitto-oikeudet pitää kokonaan kumota. Kyse ei lopultakaan ole "oikeudesta".

Jokainen menköön vapaasti avioliittoon missä ja miten tahansa, vaikka 7-päivää lehdessä, jos silta tuntuu. Valtion ei pidä mitenkään puuttua tällaisiin kansalaisten välisiin keskinäisiin sopimuksiin.

Lapsen oikeuden on jo riittävästi turvattu muualla lainsäädännössä, joten avioliittolaki voidaan kokonaisuudessaan kumota.

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna. (IS)

Olkaamme vapaat investoimaan rahamme ulkomaille ja näin tukemaan ulkomaalaisia ihmisiä. Liikkukoon pääoma vapaasti.

Jos pääoman ei anneta liikkua ihmisten luo, alkavat ihmiset liikkua pääoman luo.

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle. (IS)

Ei. Tuloerot syntykööt kansalaisten työstä ja nerokkuudesta auttaa toinen toistaan. Ongelma tulee vastaan, jos valtio alkaa siirrellä rahaa yhden kansalaisen taskusta toisen taskuun ja enimmäkseen omaan taskuunsa.

Onhan se monelle elinkeino ja tapa menestyä, että siirtelee rahaa edes takaisin. Ainahan siitä jää siivu itsellekin.

Comments