2017 Uutisvuoksi, Imatra

Sisältö

 1. 1 Teema: Kaakko.
  1. 1.1 1.1 Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.
  2. 1.2 1.2 Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.
  3. 1.3 1.3 Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.
  4. 1.4 1.4 Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.
  5. 1.5 1.5 Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.
  6. 1.6 1.6 Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.
  7. 1.7 1.7 Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.
  8. 1.8 1.8 Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.
  9. 1.9 1.9 Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.
  10. 1.10 1.10 Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
  11. 1.11 1.11 Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.
  12. 1.12 1.12 Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.
  13. 1.13 1.13 Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.
 2. 2 Teema: Kuntani.
  1. 2.1 2.1 Lähteen talon saa purkaa.
  2. 2.2 2.2 Hossukkaan voi kaavoittaa lisää asutusta.
  3. 2.3 2.3 Urheilutalon remontti on tehtävä viipymättä.
  4. 2.4 2.4 Imatra tarvitsee talviurheiluhallin.
  5. 2.5 2.5 Kaupungin pitäisi rakentaa moottorirata Linnansuolle.
  6. 2.6 2.6 Teatterin määrärahoja on lisättävä tarpeen mukaan.
  7. 2.7 2.7 Ruotsin kielen opiskelun pitäisi olla vapaaehtoista.
  8. 2.8 2.8 Sienimäen rantaraitti on rakennettava.
 3. 3 Teema: Arvot.
  1. 3.1 3.1 Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.
  2. 3.2 3.2 Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.
  3. 3.3 3.3 Siviilipalvelus on epäisänmaallista.

Viola Heistonen:
Vaalikonekysymykset
Kaakon Ehdokaskone
Kuntavaalit 2017

Teema: Kaakko.

1.1 Kunnan täytyy ajatella kaikkea toimintaansa talous edellä.

Ilman taloutta ei ole kuntaa. – Mutta eipä ole kuntalaistakaan. (Se entinen kuntalainen oli lähtenyt muille maille vierahille kohentamaan omaa talouttaan.)

Kunnan, määräävänä osapuolena, on otettava kuntalainen enemmän tasavertaisena kumppanina pohtimaan jokaisen veroeuron käyttöä. Myös sitä olisiko elämä kivempaa, jos tuon euron kuluttaakin kuntalainen kunnan sijaan.

1.2 Kunnan on turvattava hyvät palvelut, vaikka se tietäisi verotuksen kiristymistä.

Se että palvelu on poliittisesti hyvä ja haluttava ei tarkoita, että se myös on kuntalaiselle järkevä. Ja nimen omaan järkevä kuntalaisen kannalta.

Jokaiselle yksilölle on annettava sanansa sanottavaksi palvelujen hyödyllisyyttä arvioitaessa. Se tarkoittaa, että palvelujen byrokraattisen tuottamisen sijaan jaetaan kuntalaisille rahaa, jolla itse ostaa nuo palvelut.

1.3 Kuntien pitää maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää.

Parhaiten lapsiperheitä tuetaan jakamalla heille rahaa palvelujen ostamiseen.

1.4 Kotikuntani pitää taata kaikille lapsille kokopäivähoito riippumatta heidän vanhempiensa työtilanteesta.

Asiasta on sovittava jokaisen vanhemman kanssa erikseen. Moni vanhempi mieluummin ottaa pienen rahallisen korvauksen palkkiona siitä, että luopuu vaatimasta kokopäivähoitoa tai päivähoitoa ylipäätään.

Oikeus päivähoitoon on vain oikeudeksi naamioitu pakko, ellei tuota oikeutta voi ostaa ja myydä. Vaikkapa naapureiden kesken. – Päivähoidon palveluille pitää luoda toimivat markkinat.

1.5 Koulussa pitää tarjota enemmän kotimaisista ja paikallisista raaka-aineista tehtyä ruokaa hinnasta huolimatta.

Koulun ydintehtävä ei ole paikallisen bisneksen edistäminen.

Eikä tässäkään asiassa lopulta ole kyse hinnasta vaan politiikasta: Kuinka paljon nytkin jätetään ostamatta paikallista ruokaa Svetogorskin pelloilta vaikka se olisi terveellinen, paikallinen ja edullinen vaihtoehto.

Enson kunta kunniaan!

1.6 Valtuutetun on äänestettävä ryhmänsä sopimalla tavalla.

Jos joku haluaa äänestää sen puolesta, mitä mieltä joku toinen on, on kohteliasta kertoa siitä jo etukäteen. Esimerkiksi vastaamalla tähän kysymykseen.

1.7 Sote-uudistus tulee viedä läpi hallituksen esittämällä tavalla ja aikataululla.

En tunne hallituksen tapaa enkä aikataulua, mutta sen sanon, että jos sote toteutetaan henkilöstön ehdoilla, mennään pahasti metsään.

1.8 Kunnan palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan antaa yritysten hoidettavaksi aina, kun se on edullisempaa kuin kunnan oma työ.

Jos jokin palvelu ylipäätään on mahdollista hoitaa yksityisesti tuotettuna, ei sen pidä kuulua kunnan toimialaan ollenkaan. Kunnan tehtävä on vain turvata tuon palvelun saatavuus kuntalaisille, käytännössä hyvin pienelle ryhmälle kuntalaisia, vähävaraisille.

1.9 Kunnan tulee pidättäytyä maan myynnistä Venäjän kansalaisille ja venäläistaustaisille yhtiölle.

Miksi kunnan pitäisi myydä omaisuuttaan halvalla hyvä-veli kerhon jäsenille vaikka venäläiseltä saisi hyvän hinnan? Jos hinta ei ratkaise, tulee kuvaan mukaan ostajan poliittinen sopivuus ja kähmintä.

Parempi vaihtoehto on tuottaa venäläisten haluamia tontteja kaavoittamalla sellaisia alueita, joilla ei ole strategista merkitystä.

1.10 Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Ihmisoikeuksia on kunnioitettava!

Pakolainen ei ole kauppatavaraa, jota säkeittäin ostetaan ja myydään valtion ja kuntien kesken! On lopetettava puheet siitä kuinka hyviä kauppoja kunta tekee ottaessaan pakolaisia.

Kaupankäynti ihmisillä on lopetettava.

Jokainen pakolainen on yksilö. Tältä pohjalta on lähdettävä. Jos pakolainen tulee omaehtoisesti asumaan Imatralle, on häntä kohdeltava siten kuin muitakin ulkomaalaisia.

1.11 Kuntien pitää suunnata lisää rahoitusta pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.

Työttömyyden ylläpitäminen on valtion toimesta jo ylittänyt sen kynnyksen, että lisätukeminen ketään auttaisi. Ihmiset vain tulvat entistä riippuvaisemmaksi tukirahasta. ja tukityöstä.

Vain radikaalit toimet auttavat. Ainoa jäljellä oleva keino on sallia pimeän työn tekeminen. Muuttaa lakia. Näin kuntaan saadaan lisää työhön perustuvaa vaurautta.

1.12 Valtuutettujen palkkioita voidaan alentaa, kun valtuuston tehtäviä ja vastuita siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa.

Valtuutetut maksavat puolueelleen määräosan palkkiostaan. Jokaisen edustajan kohdalla pitää palkkiota alentaa tuon puolueveron verran.

1.13 Maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi kunnan tehtävät vähenevät, joten virkamiesten määrää on supistettava.

Virkamiesten määrää on vähennettävä riippumatta sote-uudistuksesta.

Teema: Kuntani.

2.1 Lähteen talon saa purkaa.

Kyllä.

Rakennetaan siihen 15-kerroksinen hotelli venäläisille turisteille. Valtionhotelli 2.0. Tai sitten jätetään tontti odottamaan parempia aikoja.

Haluan monumentin, joka on pystyssä vielä sadan vuoden päästä. Tuollainen lahoava lato ei ole se. Valtionhotelli kaipaa arvoistansa seuraa.

2.2 Hossukkaan voi kaavoittaa lisää asutusta.

Kyllä, mutta ei kaupungin kustannuksella.

Tuovatko nuo tontit Imatralle uusia asukkaita vai siirtyvätkö nykyiset paikasta toiseen? Arvotontit saattaisivat houkutella ulkomaisia miljonäärejä.

Kysymys on myös siitä, haluammeko varakkaiden ihmisten viihtyvän Imatralla vai toivotammeko heidät terve menneiksi naapurikuntiin.

2.3 Urheilutalon remontti on tehtävä viipymättä.

Urheilutalo ei ole ikuinen. Ikuinen ei myöskään ole sellainen käyttäytymismalli, että hakeudutaan keskitettyjen harrastusten pariin. Trendi on enemmänkin kohti hajautettuja harrastuksia.

Urheilutalo on tullut tiensä päähän. Annetaan rakennuksen rapistua ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla mennään kohti rakennuksen lopullista purkamista. Silloin tilanne arvioidaan uudestaan.

Noin arvokkaalle tontille on varmasti käyttöä vielä parin vuosikymmenenkin päästä. Palataan silloin asiaan uudestaan.

Rakennettakoon Pilkki-jäähalli Varpasaaren lahdelle!

2.4 Imatra tarvitsee talviurheiluhallin.

Urheiluun liittyviä kiinteitä rakennelmia on suunniteltava kansainvälisten liittojen kanssa yhteistoiminnassa. Tiloihin pitää saada myös toimintaa. Kaupungin tehtävä ei ole kantaa riskejä.

Pietarin miljoonakaupungin läheisyys avaa mahdollisuuksia hyvinkin eksoottisille lajeille.

2.5 Kaupungin pitäisi rakentaa moottorirata Linnansuolle.

Katsotaan tilannetta vuosi, pari. Ei yksi pääsky kesää tee.

2.6 Teatterin määrärahoja on lisättävä tarpeen mukaan.

Se, että poliitikoilla ja kiinteistön omistajalla on tarpeita, ei saa olla syynä "rahahanat auki" politiikalle.

Lisätään rahaa vasta sitten, kun kaikki katsojat eivät enää mahdu sisälle.

Rakennetaan Imatralle vammaisteatteri.

2.7 Ruotsin kielen opiskelun pitäisi olla vapaaehtoista.

Ruotsin opiskelu syö koululaisten ja opiskelijoiden resursseja.

2.8 Sienimäen rantaraitti on rakennettava.

Pitää arvioida kannattaako se tehdä. Pyydetään tarjous rantamaasta myös rannan viereisen tontin omistajilta. (Nyt he käyttävät rantaa ilmaiseksi.) Vasta tämän jälkeen voidaan arvioida onko rakentaminen taloudellisesti järkevää.

Miten tuo raitti integroituu uuteen rautatiesiltaan? Voihan olla, että sillan rakentaja tarvitsee ajoväylää ja korvauksena rakentaa rantaraitin.

Teema: Arvot.

3.1 Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat väärin.

Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.

3.2 Ruotsin kielen erioikeudet pitää lopettaa.

Sotilaallisesti ja geopoliittisesti Suomen ei enää ole järkevää varautua Suomen liittämiseen osaksi Ruotsia. Näin ollen ruotsinkielen hallinnollinen ja strateginen merkitys on hävinnyt.

On aika vapautta Ruotsin kieli vapaalle kilpailulle.

3.3 Siviilipalvelus on epäisänmaallista.

Meillä on oltava omasta takaa maksimaalinen valmius aseelliseen maanpuolustukseen. Siviilipalvelus on irvikuva varusmiespalveluksesta.

Suurempi ongelma tällä hetkellä on se, miten kansalainen puolustautuu omaa valtiotaan vastaan. Kun valtio hyökkää lakiin perustumattomilla vihapuhe-väitteillä aseettomia kansalaisiaan vastaan, olemme astumassa fasismin tielle. Matkalla kohti totalitaarista demokratiaa.

Comments