Juliste vaaliriehaan

-Imatra tarvitsee venäläisen sielunmaiseman tuntijaa
* Olen syntynt ja varttunut Neuvostoliitossa.
* Ensimmäiset 54 vuotta elämästäni.

Inkerin Viola

* ihmisoikeuksia
ei saa loukata

Kotimaani

Lähellä sydäntä.

Kuntayhteistyö Svetogorskin kanssa.

* Kaksoiskaupungin kun-
tayhteistyötä tiivis-
tettävä

* Vapaa liikkuminen
kaupunkien välille

* Ennakkoluulot venä-
läisiä yhteistyökump-
paneita kohtaan
lopetettava


* Paikallisliikenteen 
päätepysäkki
Svetogorskiin
Comments