Esittely

Kristillisdemokraatit - eduskuntavaalit 2007

http://www.kristillisdemokraatit.fikaalit.2007/uusimaa/viola.heisto...

EDUSKUNTAVAALIT

Uusimaa

valitse ehdokas

Viola Heistonen

Mielestäni eniten syrjäytyneitä maassamme ovat
kehitysvammaiset ja  puhumattomat autistiset
henkilöt,  jotka  asuvat  laltoksIssa  ja
asuntololssa. Kehitysvammalsten ja autistlen
ihmisoikeuksla  rikotaan törkeällä  tavalla.
Laittomla pakkokeinoja käytetään, eristämällä
omaisIsta  ja  nöyryttämällä monin  tavoin,
sekä lääkkeillä turruttamalla. Kehitysvammainen
henkilö saatetaan jättää vaille jokapäIväislä
perustarpeita  rangaistuksena  epätolvotusta
käytöksestä. Hänet voidaan sulkea huoneesensa
tai jättää jopa ravinnotta, että hän oppisi
siitä jotakin. Näitä laittomia pakkokeinoja ei
yleensä kirjata asianmukaisesti, kuten laki
edellyttää. Vammaiseen henkilöön tule suhtautua
luonnollisestI ja kannustaa häntä posithvlsesti
puutteista  huolimatta. Vammaisten  omaisten
asiantuntemusta ja tärkeyttä pitäisi arvostaa,
eikä vähättelemällä torjua läheissuhteita.

Minulle  kristilhsdemokraattina on  tärkeää,
että  kehitysvammaisille  ja  autistIsille
henkilöille, ovat he sitten maahanmuuttajla,
tai   kantaväestöä,   turvataan   perusja
ihmIsoikeudet tasa-arvoa  kunnioittaen. YK:n
yleiskokous  hyväksyi 13.12.2006  soplmuksen
vammaisten oikeuksista ja Europan neuvoston
ministerikomitea   on  hyväksynyt   uuden
vammalspolittisen  toimintaohjelman  vuosille
2006-2015.  Näiden  asiakirjojen  sisältämät
lupaukset  kehitysvammaisten  ihmisarvoisesta
kohtelusta   on   Suomessa   viipymättä
lunastettava. Minulle kristillIsdemokraattina
on  tärkeää,  etteivät maahanmuuttajat  jää
yhteiskunnan  turvaverkkojen  ulkopuolelle.
Heidän  sopeutumlnen  yhteiskuntaan  riippuu
siitä, miten heidät on otettu vastaan ja miten
heidän kotouturnIsensa on käytännössä hoidettu.
Erityisen tuen tarpeessa ovat lapsiperheet. Jos
vanhemmille tulee vakavia onngelmia yhteisöön
sopeutumisessa, niin  lapsetkin on vaarassa
tulla syrjäytyneiksi. KD Uudenmaan piiri ry

Kristillisdemokraatit

Luottamustehtävät:
Kristillisdemokraattien maahanmuttajatoimikunnan jäsen,
lähiomaisenl edunvalvoja,
Vantaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n
johtokunnan jäsen,
Ekl-n Werkkoviestijoitten ry:n johtokunnan varajäsen

Harrastukset:
tietokoneen käyttö,
kuorossa laulamlnen,
vapaaehtoistyö seurakunnassa

Takaisin

Kristillisdemokraatit I toteutus:


Comments