Puhe: Kehitysvammaisen lähiomaiseni hoitoa

1
Kehitysvammaisen lähiomaiseni hoitoa järjestellessäni olen tutustunut perusteellisesti
kolmeen kehitysvammaisten hoitolaitoksen toimintaan, sekä useampaan kehitysvammaisille
ja autistisille tarkoitettuun asumisyksikköön.
Kehitysvammaisten harjaantumisopetukseen, sekä toisen asteen erityisopetukseen ja myös
työtoimintaan olen paneutunut. Samoin kuntakohtaiset, sekä erityishuoltopiirin
kehitysvammapalvelut ovat hyvin tuttuja. Kokemusteni ja havaintojeni perusteella voin
todeta, että Suomen kehitysvammahuollon toiminnoissa ja toimintakulttuurissa olisi paljon
kehitettävää.
Olen valittu Vantaan Asperger- ja autistien ry: n johtokuntaan v. 2006. Edunvalvojan
tehtävän lisäksi olen ollut aktiivisesti yhteiskunnan vapaaehtoistoiminnassa. Olen saanut
vapaaehtoistyöntekijän koulutuksen, jonka ovat järjestäneet Vantaankosken seurakunnan
diakoniatyöntekijät.
Olen ollut runsaat 3 vuotta vapaaehtoisena vahtimestarina Myyrinkodissa. Kesällä 2004 olin
viikon mittaisella rippikoululeirillä ripari-mummona. Olen toiminut aktiivisesti
Vantaankosken seurakunnan puutarharyhmässä. Olen hakeutunut vapaaehtoistyöntekijäksi
Myyrmäen kirkon kahvilaan, jonka aloitan keväällä.
Olen pitänyt lyhyen venäjänkielisen kurssin ystävyysseurakuntien viikolla. Osallistuin
aktiivisesti 31.8 - 6.9.2006 Vantaan seurakuntien järjestämään rukouskampanjaan. Toimin
aktiivisesti Inkerinmaalla sijaitsevan Mariakodin ystävissä ja olen osallistunut
vapaaehtoisena tulkkina Mariakodin hoitohenkilökunnan koulutukseen Suomessa vuonna
2005. Olen toiminut tulkkina ja oppaana Pietarissa vuosina 2005-2006 seurakuntalaisten
matkoilla Mariakotiin.
Helsingin Inkeri- kuorossa lauloin useita vuosia ja teimme esiintymismatkoja Inkerinmaalle,
eri puolelle Suomea ja Ruotsiin.
Eläkkeensaajien keskusliiton kautta olen saanut tietokoneen vertaisohjaajan koulutuksen ja
olen vertaisohjaajana pilottiprojektissa, jonka on tarkoitus aktivoida syrjäytyneet ikäihmiset
käyttämään tietokonetta. Olen ol1ut jo kolmella kurssilla vertaisohjaajana Myyrmäen
eläkkeensaajien ryhmässä.
Äskettäin olen hakeutunut ja saanut koulutuksen Kunnon kulkurit-klubin vetäjäksi, joka oli
järjestetty Suomen Ladun, Suomen sydänliiton ja UKK-instituutin yhteistyöllä. Kurssi oli
toteutettu myös yhteistyössä Helsingin Sydänpiiri ry:n kanssa. Aikomukseni on järjestää
keväällä seniori- kävelyklubin Myyrmäen seurakunnan piirissä.
Suomen kansalaisuuden olen saanut 8. päivänä toukokuuta 1998 presidentti Martti
Ahtisaaren myöntämänä.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2012-07-05-10-55-24-01.CV01.pdf


Comments