2011 Eduskuntavaalit

Poliittinen ohjelma

======= ======= ======= ======= ======= =======

Karjalan tyttö

Viola Heistonen, 6

Muutin Suomeen v.1990 Inkerinsuomalaisena paluumuuttajana. Syntymäpaikkakuntani on Pohjois-Inkeri / Lempaalan kunta, Oinaalan kylä. Koulutukseltani olen yliopistonopettaja, aineinani ihmisen anatomia, fysiologia ja liikuniakasvatus. Työurani olen tehnyt Neuvostoliitossa. Suomen kansalainen vuodesta 1998.

Suomessa olen toiminut siivoojana, omaishoitajana ja vapaehtoistyöntekijänä seurakunnassa ja vertaisohjaajana eläkeläisten tietokonekursseIlla. Nyt olen eläkkeellä.

Asuin Vantaalla 18 vuotta, maaliskuusta 2008 lähtien Imatralla. Olin eduskuntavaaliehdokkaana v 2007 Uudellamaalla. Olen Imatran kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liiton ry:n ( SVYL/FARO) hallituksen jäsen, Suomi-Venäjä-Seuran Imatran osaston hallituksen jäsen, Imatran venäläisen kerhon”Vmeste” puheenjohtaja

Omistan tämän vaalikampanjani puhumattomalle, kehitysvammaiselle ja autistiselle orvolle maahanmuuttaja tyttärenpojalleni, jonka ainoa läheinen omainen olen, joka on eristetty täysin omasta perheestään, suvustaan, venäläisestä kulttuurista ja äidinkielestään venäjästä.

Omistan myös kampanjani lapsenlapseni kohtalotovereille sekä kaikille meille omaisille, jotka nyt suremme ja kaipaamme vammaisia perheenjäseniämme, jotka viranomaistoimin on meistä eristetty ja vieraannutettu.

Vaatimukseni ovat :

 • YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus ratifioitava välittömästi ja vammaislait yhdistettävä.

 • Pakkokeinopykälä 42§ kehitysvammaishuollossa kumottava, vammaisten ja vanhusten hoidossa pakkokeinojen käyttö tiukan kontrollin piiriin.

 • Ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioitettava vammaisten ja vanhusten hoidossa.

 • Yksityiset palvelukodit ja -yritykset tiukkaan valvontaan, omaisvalvonta viranomaisvalvonnan rinnalla sallittava.

 • Ruotsin LEX Sarah ja Maria lakien mukaisesti työntekijät velvoitettava ilmoittamaan asiakkaiden hoidossa havaitsemistaan väärinkäytöksistä, työtoveria ei saa suojella.

 • Sosiaalipuolen työntekijät Terhikkia vastaavaan rekisteriin.

 • Työntekijöiden rekisterit selvitettävä.

 • Vammaisten lasten ja aikuisten eristäminen ja vieraannuttaminen omaisistaan kiellettävä

 • Perheyhteys säilytettävä niin lasten huostaanotoissa kuin aikuisten vammaisten asumispalveluissa

 • Holhouslainsäädännöstä poistettava vajaavaltaiseksi julistaminen ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen

 • Holhouslaista poistettava § 29, ( päämiehen määrääminen edunvalvojan totaaliseen valvontaan

 • Viranomaisedunvalvojien toimivaltaa on rajoitettava ja valvottava, ettei se johda mielivallan käyttöön

 • Tuettua päätöksenteon mallia, jossa omaiset yhtenä osana tukijoita, kehitettävä.

 • Puhevammaisten tulkkaus ja kuuleminen järjestettävä puoluettomasti.

 • Vammaisille oikeus työhön ja riittävän toimeentuloon.

 • Omaishoitajien asemaa parannettava

 • Vanhuksille ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa ja huolenpitoa laitoksissa ja palvelukeskuksissa

Köyhyyden rajan alapuolella elävien ihmisten (n. 700 000) tilannetta parannettava, erityisesti lapsiperheiden ja yksinhuoltajien.

Työttömiä nuoria ihmisiä on noin 50 000, joten tärkeä työvoima jää käyttämättä. Nuorten työllistäminen on Suomen tulevaisuuden elinehto.

Venäjän kanssa yhteistyötä kehitettävä. Venäjänkielen opetusta lisättävä kunnissa. Venäjänkielisten ja Inkerinsuomalaisten kielitaito ja osaaminen työmarkkinoille. Tulkkipalvelua on oltava kunnissa saatavilla. Viisumivapautta ei ainakaan vielä. Natoon ei! Eu:sta pois!

Sähköposti: vheistonen@gmail.com

Blogin osoite: http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

nettisivut: http://www.elisanet.fi/viola.heistonen