Viola Heistonen omistaa kampanjansa autistiselle tyttärenpojalleen 02

Viola Heistonen

75-vuotias inkerinsuomalainen paluumuuttaja Imatralta. Sai
Suomen kansalaisuuden 1998.
Valmistui Neuvostoliitossa 1959 korkeakouluopettajaksi.
Pääaineena oli ihmisen anatomia ja fysiologia ja liikunnan
kasvatus.

Viime kunnallisvaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana
Imatralla. Pyrkii nyt eduskuntaan Suomen Työväenpuolueen
listoilta sitoutumattomana ehdokkaana.
Vaatii parannuksia etenkin vammaisten ja heidän omaistensa
asemaan. Myös vanhuksista ja köyhistä huolehdittava nykyistä
paremm n.

Kannattaa venäjänkielen opetuksen lisäämistä kunnissa. Hän
toivoo myös, että maahanmuuttajien kielitaitoa ja osaamista
hyödynnettäisiin työelämässä nykyistä enemmän. Ei viisumivapaudelle.
vallisuuden.

- Moskovassa ja Pietarissa
on paljon etelästä tulleita
maahanmuuttajia. Pahimmillaan
Suomesta tulisi läpikulkutie
Eurooppaan.
Heistonen on inkerinsuom
alainen p aluumuuttaj a.
Toiveet olivat korkealla, kun
hän tuli Suomeen 1990-1uvulla,
mutta hän sai huomapuolinen.
Venäjällä inkeriläisiä
sorrettiin, ja Suomessa
kohdeltiin ryssänä.

- Olen ylpeä inkerinsuomalaisista
sukujuuristani.
Kotona puhuttiin suomea, ja
halusin olla suomalainen.
Pääsin kovalla työllä mukaan
suomalaiseen yhteiskuntaan,
mutta se ei ollut
ihan sitä mitä olin luullut.
Heistonen "otti korj aavia
askelia" ja meni mukaan venäj
änkieliseen yhteisöön.
Hän vaikuttaa nyt useassa
yhdistyksessä, jotka pyrkivät
rakentamaan yhteisymmärrystä
ja yhteisöllisyyttä
kantaväestön ja venäj änkielisten
välille.

- Suomessa on 52 000 venäj
ää puhuvaa, joista 30 000
on inkeriläisiä paluumuuttajia.
Venäjänkieliseen maailmaan
kiinnitetään silti
enemmän huomiota kuin inkeriläisiin,
vaikka mentaliteetissa
on iso ero, hän ih-

2012-06-17-19-08-53-01.pdf


Comments