Kunnallisvaalien nuorin

UUTISVUOKS1

Anu Pakarinen

Kunnallisvaalien nuorin

on
imatralaisehdokas
18-vuotias kansantalous-

tieteen opiskelija Hanna
Tuuha.
Hanna lähti äitinsä Kaija
Tuuhan ehdotuksesta keskustan ehdokkaaksi. Äiti
on itsekin aktiivinen keskustalainen, ja sai houkuteltua tyttärensä mukaan,
kun keskustanaiset pitivät

vaalipalaveria Tuuhan kotona.

- Vähän aikaa äiti minua
suostutteli, Hanna Tuuha
naurahtaa.

oli

oikeastaan

Maatilan
kasvatti
Ratkaisu

helppo, sillä Hanna kertoo
kannattaneensa keskustaa
lähtien.
yläasteikäisestä
Hän oli jo valmiiksi keskustanuorten jäsen.
Hannaa
Keskustassa

miellyttää näkemykset taloudesta sekä monipuolisuus. Vaikka keskusta on
ennen kaikkea yleispuolue,

se ymmärtää myös maaseudun ja maanviljelijöiden arkea, mikä on Han- Asun maatilalla Imat-

nasta suuri rikkaus.

ralla ja olen seurannut pie-

nestä pitäen äidin ja isän

- Mielestäni on hienoa,

työskentelyä.

että keskusta pitää maatalouden puolia, mutta toimii

Niihin kuuluu myös
mahdollisuus osallistua
yhteiskunnan toimintoihin,
joka voi olla monelle
vaikeaa ilman toimivaa
julkista Iiikennettä.

Tasa-arvoiset
ihmisoikeudet ovat
Viola Heistoselle tärkeitä.

haaveilee.

päästä, mutta pyörätietä ei
välttämättä ole vielä ehditty aurata ja Vuoksen varrella on jumalaton vastatuuli,
olisi niin helppoa, jos voisi
vain hypätä bussiin, Tuuha

Ikäeroa senioriin
52 vuotta

eikä

poikkea lainkaan alakylässä, vaikka monelle vanhukselle jyrkkä ylämäki bussipysäkille on aivan liikaa.

maahanmuuttajat,
Myös
lapsiperheet ja yksinhuoltajat ovat Heistosen sydän-

huono olla, se heij astuu heti lapsiin.

tä lähellä. Jos äidillä on

18 vuotta sitten

Suomeen

remmin kuuluviin päätöksenteossa.

- Muutenkin ikäihmisten ääni pitäisi saada pa-

mioitua. Näin turvattaisiin
mahdollisuus osallistua ja
toimia aktiivisesti yhteiskunnassa.

- Yksinhuoltajaäitejä pi-

tää auttaa, etenkin maa-

- Muutin Suomeen 18

vuotta sitten siivoamaan.
- Niihin töihin pitää

tarttua, joita on tarjolla, ja
jos mitään ei ole tarjolla,

se pitää synkät ajatukset

voi tehdä vapaaehtoistyötä.
On tärkeää olla aktiivinen,

loitolla. Tämä pätee kaik-

kiin ihmisiin.

Tuore

imatralainen

otettu hyvin vastaar
törmännyt ikärasi5rasismiin, hän kel-

- Imatralla mir

olen jo perussuomala
Heistonen naurahtaa

nen, mutta tuntuu,

- En ole kantasuoma

puoluetta.

nakin. Timo Soini sai hä
net kuitenkin vaihtama:

kristillisdemokraattien
eduskuntavaaliehdokkaa-

dellamaalla, jossa hän oli

ralle. Täälläpäin asuvat lapsekä
Violan
senlapset
95-vuotias äiti. Aikaisemmin Heistonen vaikutti Uu-

kuntarajoitteisten ja van- Heistonen muutti tänä
husten tarpeet tulisi huo- vuonna perhesyistä Imat-

- Its ekin ölen aivan
poikki bussipysäkille päästyäni, Rautionkylässä asuva Viola Heistonen tunnustaa.
Hänestä
palvelubussin
reittiä pitäisi tarkistaa koko
kaupungin alueella niin, että etenkin vammaisten,

kee suorinta reittiä,

onkylässä palvelubussi kul-

ten ääni kuuluviin päätök- perussuomalaisten Vioia puolelle. Lapsissa on tulesenteossa. Ainakin julki- Heistonen, 72. Myös kun- vaisuutemme, ja tämä kossessa liikenteessä hän nä- nallisvaalien vanhin ehdo- kee myös maahanmuuttajikas kohentaisi julkista lii- en lapsia.
kee paljon korjattavaa.
Heistonen on inkerinsuo- Talvella aamukahdek7. kennettä.
Heistosesta on onneton- malainen paluumuuttaja,
salta, kun kouluun pitäisi
ta, että esimerkiksi Rauti- Lempaalassa syntynyt, Hatsinan yliopiston opettaja.

hanmuuttajia, etteivät he
Entä millaiSia tavoitteita
Tuuhalla on? Saada nuor- Toisesta ääripäästä löytyy jäisi turvaverkkojen ulko-

samalla äärimmäisen hyvin
myös kaupungissa.

Mitä tahtoo imatran
nuorin ja vanhin ehdokas?
AptAlk

tarvitaan
kaokano
l.a tällo414

Uv /Anu Pakarinen

2012-06-01-14-50-02-01.pdf


Comments