Nuorin ja vanhin ehdokas

Äiti suostutteli
Hunno luuhun, 78,
skustun ehdokkuuksi.
män krvölir, ylloppilus
opiskeler inensuun
dionistosmi, (17111 tii on
hnutralla.

'rrn

11

Toso-orroiset
ihmisoikeudet ovot
Violo Heistosette torkeitit
Niihin kuuluu myös
mohdollisuus osothstuo
yhteiskunnon toimintoihin,
joka voi olla monelle
voikeoo ilmon toimrvoo
jutkisto Iiikennetto.

haaveilee.

paasta, mutta pyöratieta ei
välttämättå ole vielä ehditty aurata ja
Vuoksen varrella on jumalaton vastatuuli,
olisi niin helppoa, jos voisi
vain hypåta bussiin, Tuuha

- Talvella aamukahdeksalta, kun kouluun pitäisi

kee paljon korjattavaa.

sessa Iiikenteessa hän nä-

senteossa. Ainakin julki-

Entä millaisia tavoitteita
Tuuhalla on? Saada nuorten ääni kuuluviin päätök-

samalla äärimmäisen hyvin
myös kaupungissa.

uutlevuoksil

Yksinhuoltajaajteja pi

taa auttaa, etenkin maa,
hanmuuttapa, etteivat he
jälsi turvaverkkojen ulkö
puolelle. Lapsissa on tule

vaisuutemme, ja tama kos
kee myos maahanmuuttau
en lapsia.
Heistonen on inkerinsuo
malainen paluumuuttaja,
Lempaalassa syntynyt, Hat -

- Muutin Suomecn

sinan yliopiston opettaja.

vuotta saten sitvoamaan.
Nithin tothin pitaa
tarttua, jotta on tarjolla, ja

jos nutaan et ole tatrIla,
voi tehda vapaaehtoistyota.

On tärktai olla aktpvinen,

sc pitu synkat ajatukut
loitolla. Tarna pätee kaik-

kim thmisim

Tuore

ralle. Taallapäin asuvat lap

Heistonen muutti
tani
vuonna perhesyista Imat

imatralainen
husten tarpeet tulisi huo-

taiat ovat Heistersen sydantä lähellä los
äadsUI on
huono olla, he heijastuu heti lapsiin.

Myös
maahanmuuttajat,
lapsiperheet ja ykainhuol-

18 vuotta sitten

Suomeen

remmin kuuluvun paatoksentrossa

min Heistonen vaikutti Uu-

/ I-

-.

törmannyl ikaturamitn tat
rasiårnitn.hin kehuu

otettu hyvin vaataan. En ole

- Imatralla minut on

puoluctta.
- En ole kantasuomalat nen, mutta tuntuu, rtta
olen jo penassuomalamen,
Heistonen naurabtaa.

nakm. Timo Soini sat ha
net kuitenkin vaihtamaan

eduskuntavaaliehdokkaa

- Muutenkin tkithmis- dellamaalla, jossa han olt
ten aani pitaist saada pa- kristillisdemokrumen

kunnassa.

mahdolltsuus osallistua ja senlapset seka Violan
toirma aktusiseot yhtets- 95-vuotias aitt. Aikaisem-

mioltua. Näin turvattaisim

Totsesta aaripaasta loytyy
perussuomalaisten Viola
Heistonen, 72. Myos kunnallisvaaben vanhin
ehdokas kohentaisi julkista Iiikennettä.
Heistosesta on onnetonta, etta esimerkiksi
Rautionkylassa palvelubussi kulkee
suorinta reittiä, eika
poikkea lainkaan alakylåssa, vaikka monelle
vanhukselle jyrkka ylämäki
bussipysäkille on aivanliikaa.
Itsekin olen aivan
poikki bussipysakille päästyani,
 Rautionkylassa asuva Viola Hcistonen tunnustaa.
Hanesta
palveluhussin
reittlä mtaist tarlostaa koko
kaupungin alucella niin.
ta etenkin vammaisten.
1Ukuntarajoitteisten ja van-

Ikäeroa senioriin
52 vuotta

Mitä tahtoo Imatran
nuorin ja vanhin ehdokas?

Osu-nr

-

Viola Heistonen, 72, ja Hanna Tuuha,
18, puhuvat molemmat julkisen liikenteen puolesta

/1/OKSI
rl(11117r11,

nuorin

ii lähtl
Kaija
ii ehdotuksesta kesvhdokkaaksi. Äiti

daisehdokas
on
Aias kansantalousopiskelija Ilanna
,

,

ekin aktiivinen kesfinen, ja sai
houkutyttärensä mukaan,
eskustanaiset pitivät
daveria Ibuhan koihän aikaa älti minua
tteli, 11anna Tuuha
1taa.

oli oikeastaan
sillå Hanna kertoo

Maatilan
kasvatti
su

taneensa keskustaa
ikäisestä
lähtien.
jo valmiiksi keskusten jäsen.
ustassa
Hannaa
tää näkemykset tato sekä
monipuoliVaikka keskusta on
kaikkea ykispuolue,
ja maanviljelijöi-

märtää myös maat

kea, mikä on Hanuuri rikkaus.
maatilalla Imatolen seurannut pie-

Mien äidin ja isän
ttelyå,

ielestani on hienoa,
skusta pitaa maatapuolia. mutta toimii

Comments